Er zijn heel wat mensen blijven hangen aan mijn persoonlijkheid, en dat mag ook in elke vorm beklijven. Van goede vrienden tot goede kennissen. Het mag bij mij allemaal, want over het algemeen speel ik als luisteraar een welkome rol. ...

De laatste tijd erger ik me stuk aan van die suggestieve titels, die ik dan in de gauwigheid even clickbait noem, van bepaalde blogs. Je-weet-wel, het zijn van die titels die een berg plezier beloven, maar als je doorleest wezenlijk ...

Het voelt koud en afstandelijk, zelfs emotieloos, nu ze al minstens acht maanden daar in dat ziekenhuis op zo’n 500 kilometer afstand ligt. Een open been, een amputatie, en heel veel operaties verder, leven we mee. Faraway, so close, dát. ...

‘Het zijn maar ‘verbindinkjes‘!’ zei een vriendin toen we een ietwat hoogdravend gesprek hadden over de toekomst en dan met name die met robots. Want ik vroeg me af, hoe we met die verrekte Kwantum-computer zoiets als ‘gevoel‘ en intuïtie ...