Tagcapaciteiten

#WOT deel 35: capaciteiten

#

Een van mijn opa’s wist zijn dochter al vroeg te melden dat ik als kind bepaald een ‘denker’ was. Ik kon hem uren uithoren, hij kon immers prachtig verhalen over zaken als het waarom achter mijn vragen, de totstandkoming van de mensheid en ja, zelfs over de Bijbel. Ik luisterde maar al te graag. Daarin schuilt alvast één van mijn krachten, de tweede is dat ik prima kon...