Als anderen zó vréselijk pósitief in het leven staan, krijg ik het daar soms warm en koud tegelijk van. Natuurlijk lijkt het gras elders altijd groener. Gelukkig ben ik niet de enige, getuige de artikelen die ik soms – heel ...