Tagopstel

Je moet nu eenmaal weten te overtuigen

J

Ergens rond mijn elfde kregen we een vel blanco papier aangereikt op school met de opdracht een opstel te schrijven. Ietwat bevreemd staarde ik een kwartiertje naar mijn pen, keek de klas eens rond, zag dat iedereen reeds driftig aan het schrijven was en keerde ietwat beschaamd terug naar mijn eigen tabula rasa. Ik wist eigenlijk niet zo goed, waarover ik moest schrijven. Dus verveelde ik me...