Tagsterrenbeeld

#WOT deel 31: sterrenbeeld

#

Ze wist zeker dat er overal camera’s hingen, ook al had ze de meest verdachte plekjes voorzien van plakband. In haar eigen huis durfde ze daarom niet eens geheel naakt in bad te gaan, maar geen nood, ze had telkens weer een speciaal topje aan. Haar zouden ze immers niet zien, zoals ze in werkelijkheid was. Ze had er zelf geen idee van, dat die waanbeelden grensden aan psychotisch gedrag...