Tagtoekomstvisie

#WOT deel 44: robot

#

‘Het zijn maar ‘verbindinkjes‘!’ zei een vriendin toen we een ietwat hoogdravend gesprek hadden over de toekomst en dan met name die met robots. Want ik vroeg me af, hoe we met die verrekte Kwantum-computer zoiets als ‘gevoel‘ en intuïtie kunnen ‘laden’ in een robot. En waarom ben ik zo bezig met dat concept van robots? Het fascineert me danig. Ik...