Bepaald ginnegappend stapte ik bij de dokter naar binnen. Het was weer raak. Ik had weer eens zo’n uitnodiging ontvangen voor een Bevolkingsonderzoek. Ik werd uitgenodigd om plaats te nemen op de ligbank, na me van m’n rok en slipje ...